กระทรวงคมนาคม รับสมัครเป็นลูกจ้าง สังกัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม 18 อัตรา


กระทรวงคมนาคม รับสมัครเป็นลูกจ้าง สังกัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรโยธา
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการสถิติ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ หรือคอมพิวเตอร์
 • นักประชาสัมพันธ์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานสื่อสาร
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขา
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์