กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา


กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 12 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 11 อัตรา
  • เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิ : ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีโทรคมนาคม/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิ : ปวส. สาขาบัญชี/การตลาด/เลขานุการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การเงินและการธนาคาร/การจัดการทั่วไป

กระบวนการคัดเลือก

 • มีผลคะแนนการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 26 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์