สำนักงานอุตสาหกรรมสมุทรสาคร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

กำหนดการรับสมัคร

 • 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2563

เว็บไซต์