กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยกฎหมาย 1 อัตรา


กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยกฎหมาย 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นักวิจัยกฎหมาย
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราค่าจ้าง : 15,000 – 17,500 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ หรือทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงกลุ่มงานนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 29 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์