สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • วุฒิ : ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ/ชีวภาพ ,เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม/ชีวภาพ ,เกษตรศาสตร์ ,วิศวกรรมศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์ ,สาธารณสุขศาสตร์ ,วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

กระบวนการคัดเลือก

  • ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

  • 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม