คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา


คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

  • จำนวน : 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 11,500 บาท + ค่าครองชีพ 785 บาท
  • วุฒิ : ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

  • 23 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม