สำนักงานสาธารณสุขอุตรดิตถ์ รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 5-14 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์