สำนักงานสาธารณสุขลพบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร สังกัดโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัดโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติกร
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3-7 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์