สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครเป็นลูกจ้างเหมา ตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการโครงการ 1 อัตรา


สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างเหมา ตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการโครงการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • ลูกจ้างเหมาบริการโครงการ
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • เงินเดือน : 15,000 บาท
    • วุฒิ : ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 29 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์