กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครงานสังกัดพื้นที่ตำบล หรืออำเภอทั่วประเทศ 2 ตำแหน่ง 30,058 อัตรา


กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครงาน สังกัดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 30,058 อัตรา

ช่องทางรับข่าวสาร

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  • จำนวน : 15,548 อัตรา
  • เงินเดือน : 5,000 บาท
  • คุณสมบัติ : ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลางจำนวน 70 ชั่วโมง
  • สมัครได้ที่ เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ตามภูมิลำเนา
   • รับสมัคร 21 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563
 • จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ
  • จำนวน : 14,510 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 บาท
  • คุณสมบัติ :
   • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา
   • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษฎร์ในพื้นที่ที่ต้องการสมัคร
  • สมัครได้ ที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่อยู่อาศัย
   • ปิดรับสมัคร ภายในเดือน กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์