สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 7 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาการแพทย์แผนไทย / แพทย์แผนไทยประยุกต์
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 11 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์