กรมเจ้าท่า รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ 1 อัตรา


กรมเจ้าท่า รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 17,830-2,1490 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750-3000 กิโลวัตต์ จากกรมเจ้าท่า หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับ 3000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า หรือเทียบเท่า
   • และ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมเรือ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3-20 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์