สำนักงานบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ จำนวน 1 อัตรา


สำนักงานบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเลือกบุคคล ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเมินความถนัด Aptitude Test : ผ่านเกณฑ์ระดับปานกลางขึ้นไป
 • ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีผลทดสอบภาษอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL (เกณฑ์คะแนนติดตามได้ที่เอกสารเพิ่มเติม)

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์