กรมบัญชีกลาง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคลังสังกัดสำนักงานคลัง เขต 4 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่ 1 อัตรา


กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคลังสังกัดสำนักงานคลัง เขต 4 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคลัง
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานเขตคลังเขต 4 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กำหนดการรับสมัคร

 • 10-21 สิงหาคม 2563

เว็บไซต์