กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง สังกัด กองบังคับการฝึกพิเศษ 3 อัตรา


กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง สังกัด กองบังคับการฝึกพิเศษ 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานการศึกษา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภายในค่ายพระรามหก จังหวัด เพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์