กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สังกัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 2 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สังกัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 7 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์