กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ สังกัด กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ 1 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ สังกัด กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสถิติ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 – 14 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์