สำนักงานสาธารณสุขกาญจนบุรี รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด 7 สถานพยาบาล 8 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด 7 สถานพยาบาล 8 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  • จำนวน – 8 อัตรา
   • โรงพยาบาลทองผาภูมิ 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวนวัน 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลไทรโยค 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลสถานพระบารมี 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลท่ากระดาน 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลบ่อพลอย 1 อัตรา
   • รพ.สต.แก่งเสี้ยน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 7-14 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์