สำนักงานสาธารณสุขประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 8 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัด 6 โรงพยาบาล เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  • จำนวน – 8 อัตรา
  • เงินเดือน – 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติ
   • วุฒิ – ป.ตรี สาขาการแพทย์แผนไทย / แพทย์แผนไทยประยุกต์
   • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 19 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์