สำนักงานสาธารณสุขสุราษฎร์ธานี รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด 15 สถานพยาบาล 22 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด 15 สถานพยาบาล 22 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  • จำนวน – 22 อัตรา
   • โรงพยาบาลเคียนซา 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลวิภาวดี 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลเกาะพะงัน 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลบ้านเดิม 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลพุนพิน 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 4 อัตรา
   • โรงพยาบาลท่าชนะ 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลดอนสัก 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลบ้านนาสาร 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลพนม 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลพระแสง 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 2 อัตรา
   • รพ.สต.บางกุ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา
   • รพ.สต.แม่น้ำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 15000-16500บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10-17 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์