สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งประเภทช่างต่างๆ 5 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งประเภทช่างต่างๆ 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ช่างฝีมือทั่วไป
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ช่างสี
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 10,430/11,280/13,800 บาท ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • วุฒิการศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขา
 • ช่างไม้
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 10,430/11,280/13,800บาท ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • วุฒิการศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขา
 • นายช่างโยธา
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาก่อสร้าง สำรวจ หรือโยธา
   • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
 • ช่างไฟฟ้า
  • จำนวน 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
   • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 7-14 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์