สำนักงาน ก.พ. รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 3 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  • จำนวน : 3 อัตรา
  • เงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
  • วุฒิ : ป.โท สาขา เศรษฐศาสตร์/คณิตศาสตร์และสถิติ/คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • มีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
  • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
  • สอบวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 13 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์