สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 22 อัตรา


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนา 14 จังหวัด จำนวน 22 อัตรา

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

  • จำนวน – 22 อัตรา
  • เงินเดือน – 15,000 บาท
  • วุฒิ – ป.ตรี ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

  • มีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก )
  • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
  • สอบวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 24 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์