ธนาคารออมสิน รับสมัครคัดเลือกเป็น พนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

  • 9 – 24 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • พนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวน

  • 15 อัตรา

ช่องทางรับข่าวสาร

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • อายุ ไม่เกิน 30 ปี

วิธีการสมัคร

  • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน

เว็บไซต์