สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นักวิชาการเงินและบัญชี
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สมุทรสงคราม ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 18 – 24 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์