กรมประมง รับสมัครบุคคลพิการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งการเงินและบัญชี,ธุรการ สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 3 อัตรา


กรมประมง รับสมัครบุคคลพิการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งการเงินและบัญชี,ธุรการ สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ในทุกสาขาวิชา
   • เป็นผู้พิการตามประกาศที่กำหนด
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ในทุกสาขาวิชา
   • เป็นผู้พิการตามประกาศที่กำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 18-26 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์