สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • ครูผู้สอน
    • จำนวน 8 อัตรา
      • คณิตศาสตร์/โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 อัตรา
      • ภาษาไทย/โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 1 อัตรา
      • ภาษาไทย/โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 อัตรา
      • พลศึกษา/โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 อัตรา
      • พลศึกษา/โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 อัตรา
      • ภาษาอังกฤษ/โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 อัตรา
      • ภาษาอังกฤษ/โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 อัตรา
      • ภาษาจีน/โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 อัตรา
    • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
    • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.หรือ ก.ค.ศ.รับรอง
      • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้

กระบวนการคัดเลือก

  • ทดสอบความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
  • ทดสอบความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับสาขาวิชาเอก
  • ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จังหวัดสกลนคร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 11-17 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์