สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • จำนวน 8 อัตรา
   • คณิตศาสตร์/โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 อัตรา
   • ภาษาไทย/โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 1 อัตรา
   • ภาษาไทย/โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1 อัตรา
   • พลศึกษา/โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 อัตรา
   • พลศึกษา/โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 อัตรา
   • ภาษาอังกฤษ/โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 อัตรา
   • ภาษาอังกฤษ/โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 อัตรา
   • ภาษาจีน/โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.หรือ ก.ค.ศ.รับรอง
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
 • ทดสอบความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับสาขาวิชาเอก
 • ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จังหวัดสกลนคร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 11-17 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์