ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ครั้งที่ 1/2563


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ครั้งที่ 1/2563

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราจ้าง : 18,000 บาท
  • บรรจุที่ : กองกลาง ปฏิบัติราชการกองอาคารสถานที่
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ หรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   • หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราจ้าง : 18,000 บาท
  • บรรจุที่ : กองบริหารงานบุคคล
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ด้านบริหารธุรกิจ
   • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงินหรือบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
 • ทดสอบทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์