ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 9 อัตรา


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 9 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
  • จำนวน : 9 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • กลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) 5 อัตรา
   • กลุ่มงานรับฟังและบริหารจัดการเสียงของลูกค้า (VOCป 4 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
   • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 คํา/นาที
   • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้ดี
   • ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพฯได้ และสามารถทำงานเป็นกะตามที่ธนาคารกำหนดได้
   • มีน้ำเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง
   • มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดัน เร่งรัด สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควร และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง
   • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • เพศชาย หรือหญิง อายุตั้งแต่ 18 ถึง 35 ปีบริบูรณ์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • ทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของธนาคารกำหนด

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 18 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์