สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครจ้างเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 11 อัตรา


สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครจ้างเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 11 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานธุรการ
  • จำนวน : 10 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 13,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบัญชี
 • พนักงานเดินหมาย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 13,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานศาลปกครอง ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์