สำนักงานสาธารณสุขสมุทรสาคร รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 5 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขสมุทรสาคร รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  • จำนวน : 5 อัตรา
   • สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาหลง
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทองหลาง
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหลวง
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลดอนไก่ดี
  • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 21 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์