กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง สังกัด สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี 8 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง สังกัด สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี 8 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นายช่างไฟฟ้า
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • พนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยการ
 • พนักงานประจำห้องยา
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานประกอบอาหาร
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 สิงหาคม – 16 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์