สำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง​ จำนวน 7 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
  • เงินเดือน – 18,000 บาท
  • วุฒิ – ป.ตรี ทุกสาขา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  • เงินเดือน – 18,000 บาท
  • วุฒิ – ป.ตรี สาขาบัญชี,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  • เงินเดือน – 19,500 บาท
  • วุฒิ – ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา
  • เงินเดือน – 18,000 บาท
  • วุฒิ – ป.ตรี สาขาบัญชี,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์,นิติศาสตร์,อิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,เทคโนโลยีการไฟฟ้า/โยธา/ก่อสร้าง
 • เจ้าพนักงานพัสดุ​ 1 อัตรา
  • เงินเดือน – 13,800 บาท
  • วุฒิ – ปวส. สาขาบัญชีบ,ริหารธุรกิจ,โยธา,เทคนิคสถาปัตยกรรม,ก่อสร้าง,ไฟฟ้ากำลัง,อิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 28 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์