สำนักงานปลัดกระทรวงต่างประเทศ รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง สังกัดสำนักบริหารการคลัง 19 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง สังกัดสำนักบริหารการคลัง 19 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เน้นสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์ในการบันทึกข้อมูลระบบ GFMIS
 • พนักงานสนับสนุน (ด้านการคลังบริหารทั่วไป)
  • จำนวน : 15 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • มีความรู้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel PowerPoint Word เป็นอย่างดี
 • พนักงานสนับสนุน (ด้านการคลังธุรการทั่วไป)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 13,285 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. สาขาบัญชี
   • มีประสบการณ์งานเบิกจ่ายภาครัฐไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการคัดเลือก

 • พิจารณาคุณสมบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลัง ชั้น 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 18 – 31 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์