กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักสังคมสงเคราะห์,นักวิชาการตรวจสอบภายใน 4 อัตรา


กรมกิจการผู้สูงอายุเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักสังคมสงเคราะห์,นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 4 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • จำนวน – 2 อัตรา
 • วุฒิ – ป.ตรี ทุกสาขา

นักสังคมสงเคราะห์

 • จำนวน – 1 อัตรา
 • วุฒิ – ป.ตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์/สังคมสงเคราะห์และพฤติกรรมศาสตร์/รัฐศาสตร์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 • จำนวน – 1 อัตรา
 • วุฒิ – ป.ตรี สาขาบัญชี/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/การเงินและการธนาคาร/การจัดการ

เงินเดือน

 • 18,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 – 27 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์