กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ สังกัดสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ สังกัดสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสถิติ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์
  • ปฏิบัติงานที่ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์