การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ฝ่ายการช่างโยธา 4 อัตรา


การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ฝ่ายการช่างโยธา 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • จำนวน 4 อัตรา
   • พสถ.กม.11 — 1 อัตรา
   • บซ. — 1 อัตรา
   • ธบ. — 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่ เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
  • อัตราค่าจ้าง : วันละ 336 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
   • อายุ 18 ถึง 45 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดเพศ
   • พ้นภาระทางทหาร
   • ไม่เป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟ ที่มีเลขประจำตัวอยู่แล้ว เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
   • หากสามารถเชื่อมงานโลหะ งานช่างปูนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ทำการงานสถานที่บางซื่อ 197 นิคมรถไฟ กม.11 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

กำหนดการรับสมัคร

 • 24-31 สิงหาคม 2563

เว็บไซต์