การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า สังกัด กองไฟฟ้า 1 อัตรา


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า สังกัด กองไฟฟ้า 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ช่างไฟฟ้า
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 390.39 ต่อวัน
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 28 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์