สำนักงานสาธารณสุขเลย รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขเลย รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,950 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือคหกรรมศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด เลย ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 30 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์