กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • เจ้าหน้าที่ปฏิบสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 26 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์