ม.ราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครเป็นพนัักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนัักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร สังกัดงานบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ – บุคลากร

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 19,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันและเวลาราชการ
  • ส่งเอกสารการสมัครไปทางไปรษณีย์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 28 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์