ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงานธนาคารฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบฯ ด้าน IT


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครเป็นพนักงานประจำธนาคารแห่งประเทศไทย ตำแหน่งผู้ตรวจสอบ / ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบฯ ด้าน IT ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน

ผู้ตรวจสอบ และ / หรือผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบฯ ด้าน IT

  • เงินเดือน : 28,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/สาขาที่เกี่ยวข้อง Computer Science, Data Science
  • มีผลทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางช่องทาออนไลน์ e-recruit ของทางธนาคารฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 6 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์