สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาล/นักสังคมสงเคราะห์/นักวิชาการ 5 อัตรา


สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาล/นักสังคมสงเคราะห์/นักวิชาการ 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
  • ค่าตอบแทน : 19,00บาท
 • นักสังคมสงเคราะห์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
 • นักวิชาการพิเศษ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยา ศึกษาศาสตร์ เวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 7-31 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์