หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน 97 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2564


หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน 97 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายทหารประทวน
  • จำนวน : 97 อัตรา
  • ตำแหน่งประจำ : ชกท.091 ศสพ. (อัตรา สิบเอก)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • สอบภาควิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ โดยอยู่ในกองประจำการจนครบกำหนดปลเป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปและได้รับขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว) อายุ 18 ถึง 28 ปีบริบูรณ์
 • บุคคลพลเรือนอายุ 18 ถึง 28 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร มีขนาดรอบตัว 76/79 เซนติเมตร
 • งดรับทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และยื่นใบสมัครที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ 1 ภายในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์