สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

  • 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • พนักงานประจำสำนักงาน
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือภาษาต่างประเทศ

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์