กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักบัญชี สังกัด กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 อัตรา


กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักบัญชี สังกัด กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาบัญชี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กรมปศุสัตว์ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 10 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์