ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ – นิติกร

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 21,050 บาท
  • วุฒิ : ป.โท สาขา นิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
  • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 1 – 11 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์