กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ, บริการ สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 11 จำนวน 2 อัตรา


กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ, บริการ สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 11 จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานทางหลวงที่ 11 ลพบุรี
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวส. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
  • วุฒิการศึกษา : ม.ศ.3/ม.3/ม.6/วิชาอาชีพ1/ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ/ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 11 กรมทางหลวง ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 8-14 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์