ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมาบริการ 11 ตำแหน่ง 15 อัตรา


ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมาบริการ 11 ตำแหน่ง 15 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • งานด้านพัฒนาสังคม
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 12,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • งานครัว
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • พนักงานขับรถยนต์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 12,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
 • ดูแลผู้สูงอายุ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • งานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานทำความสะอาด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
 • การเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 12,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • ธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 12,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • รักษาความปลอดภัย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • คนสวน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
 • คนงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 18 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์