สำนักงานสาธารณสุขสุราษฎร์ธานี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 2 ตำแหน่ง 18 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขสุราษฎร์ธานี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 2 ตำแหน่ง 18 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 17 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 12,240 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือการแพทย์แผนไทยเวชกิจฉุกเฉิน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด สุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 9 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์